ESPECIALITATS PERICIALS

1. Actuaris - 2. Administradors de finques - 3. Agents comercials - 4. Agents de la propietat immobiliària - 5. Agents i comissionistes de duanes - 6. Ambientòlegs - 7. Analistes de veus/fonètica - 8. Analistas genètics (probes d´ADN) - 9. Aparelladors i arquitectes tècnics - 10. Arquitectes - 11. Auditors de comptes - 12. Auditors tècnics sociolaborals - 13. Bibliotecaris i documentaristes - 14. Biòlegs - 15. Calígrafs - 16. Censors jurats de comptes/auditors - 17. Delineants - 18. Dts i llicenciats en belles arts i professors de dibuix - 19. Economistes - 20. Educadors socials - 21. Enginyer tècnic d'obres públiques - 22. Enginyers agrònoms - 23. Enginyers de camins, canals i ports - 24. Enginyers de telecomunicació - 25. Enginyers industrials - 26. Enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles - 27. Enginyers tècnics en topografia - 28. Enginyers tècnics forestals - 29. Enginyers Tècnics Industrials - 30. Enginyers tècnics navals - 31. Enginyers Textils - 32. Engiyners superiors forestals - 33. Farmacèutics - 34. Filatèlics i numismàtics - 35. Filòlegs - 36. Gemmòlegs - 37. Geòlegs - 38. Graduats socials - 39. Infermers - 40. Informàtics - 41. Joiers - 42. Logopedes - 43. Marins mercants - 44. Mediadors d'assegurances - 45. Metges - 46. Odontòlegs i estomatòlegs - 47. Optics Optometristes - 48. Périts d'assegurances i comissaris d'avaries - 49. Pilots de navegació comercial - 50. Podòlegs - 51. Protètics dentals - 52. Psicòlegs - 53. Químics - 54. Rellotgeria - 55. Taxadors bens mobles i/o immobles - 56. Tècnic de prevenció de riscos - 57. Tècnics tributaris - 58. Titulats mercantils i empresarials - 59. Treballadors i assistents socials - 60. Veterinaria