NORMATIVA INTERNA

1. Ha d´enviar totes les dades que se sol.licitan al qüestionari.
2. Enviar qüestionari exclusivament per e.mail.
3. Data màxima per a envios abans del 5 de desembre de 2009.