QÜESTIONARI DADES DEL PERIT - Llista dels perits o perites de Catalunya (Ordre JUS/419/2009)

DADES DEL PERIT
FOTO .jpg
1. NÙM. ASSOC.
www. peritaje.com/portal/Directorio/detalle_peritos.asp?id_peritos= (1)
(1). col.locar el nº de la seva fitxa profesional en el directori
EXTRANET ON LINE per modificar o ampliar dades de la seva fitxa professional
2. PRIMER COGNOM
3. SEGON COGNOM
4. NOM
5. N.I.F.
6. ADREÇA
7. CODI POSTAL
8. POBLACIÓ
9. TELÈFON
10. TELÈFON MÒBIL
11. FAX
12. E.MAIL
13. PARTITS JUDICIALS
14. ESPECIALITATS PERICIALS - SUBESPECIALITATS
PERICIALS
15. TITULACIONS
16. OBSERVACIONS
17. SI / NO ORDRE JUS / 419 / 2009, D´17 DE STEMBRE DE 2009
- Si vol actuar segon la Ordre JUS/419/2009, d 17 de setembre, relativa al pagament dels peritatjes a càrrec del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.