Funcions Organs Judicials de Catalunya

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Audiències provincials
Jutjats degans
Jutjats de primera instància i instrucció
Jutjats de família i de capacitat i estat civil de les persones
Jutjats mercantils
Jutjats de registre civil exclusiu
Jutjats de violència sobre la dona
Jutjats de menors
Jutjats de vigilància penitenciària
Jutjats penals
Jutjats socials
Jutjats contenciosos administratius
Jutjats de pau
Ministeri Fiscal