JUTJATS DE BERGA

Partit judicial: Berga
Tipus òrgan: 1ª Instància i Instrucció
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 (VIDO) 
Berga 
Gran Via, 23 
08600 
938216851 
938222527 

Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 
Berga 
Gran Via, 23 
08600 
938216852 
938222233 

Tipus òrgan: Deganat
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Deganat 
Berga 
Gran Via, 23 
08600 
938216850 
938222527 

Tipus òrgan: Registre Civil
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 
Berga 
Gran Via, 23 
08600 
938216850 


Tipus òrgan: Violència sobre la dona
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 (VIDO) 
Berga 
Gran Via, 23 
08600 
938216851 
938222527