JUTJATS MERCANTILS DE CATALUNYA

Partit judicial: Barcelona
Tipus òrgan: Mercantil
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat Mercantil núm. 1 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549461 
935549561 

Jutjat Mercantil núm. 2 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549462 
935549562 

Jutjat Mercantil núm. 3 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549463 
935549563 

Jutjat Mercantil núm. 4 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549464 
935549564 

Jutjat Mercantil núm. 5 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549465 
935549565 

Jutjat Mercantil núm. 6 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549466 
935549566 

Jutjat Mercantil núm. 7 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549467 
935549567 

Jutjat Mercantil núm. 8 
Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici C) 
08075 
935549468 
935549568 

Secció 15a Civil de l'Audiència Provincial 
Barcelona 
Passeig Lluís Companys, 14-16 
08018 
934866190 
934867113 

Partit judicial: Girona
Tipus òrgan: Mercantil
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat de 1a Instància núm. 6 (Mercantil) 
Girona 
Ronda Ferran Puig, 29 
17001 
972942306 
972942964 

Partit judicial: Lleida
Tipus òrgan: Mercantil
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat de 1a Instància núm. 6 (mercantil) 
Lleida 
Canyeret, núm. 1 
25007 
973700136 
973700135 

Partit judicial: Tarragona
Tipus òrgan: Mercantil
Nom òrgan
Municipi
Adreça
CP
Telèfon
Fax

Jutjat 1a Instància núm. 7 (mercantil) 
Tarragona 
Av. Roma, 19 
43005 
977920117 
977920040