PROYECTE PERITAJE.COM 2.0

Instituto de Peritaje Forense® és líder des de 1997 en selecció de pèrits experts per col·laborar amb l'Administració de Justícia.
Els nostres clients habituals són Jutjats, advocats, Procuradors i ciutadans que requereixen serveis de pèrits especialistes.
Des de fa mesos es treballa en col·laboració amb Global Contents S.L. per al desenvolupament de la nova plataforma peritaje.com - 2.0 que permetrà intercomunicació entre pèrits, advocats i usuaris de forma lliure i gratuïta.
Dins l'última quinzena de l’any actual es té previst la pujada d'una versió beta exclusiva en català per a pèrits que serà operativa per a tots els Jutjats, advocats i usuaris de Catalunya a partir de l'1 de gener de 2011.
Per a més informació sobre llistes de pèrits judicials col·laboradors de l'Administració de Justícies pots seguir el Bloc oficial de l' Instituto de Peritaje Forense® - e.mail: directora@peritaje.com – telèfon: (34) 933002413 – mòbil: (34) 637538039