Arquitecte tècnic - Pèrit judicial 2011

Nom
Agustín Pascual González
N.I.F.
38055837-Z
Data naixement
10-10-1955
Adreça professional
Pg. Sant Joan 169, 5º 2ª
Códi postal
08037
Població
Barcelona
Telèfon
934581758
Telèfon mòbil
678410447
Fax
934581758
e-mail professional
Meseguer
No
Web
No
Videoconferencia
No
Professió
Arquitecte tècnic
Col·legi Professional
Col.legi d´Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers d´Edificació de Barcelona
Núm. Col.legiat
6854
Any col·legiat
1988
Web Col.legi
Titulacions
Arquitecte tècnic
Universitat
Universitat Politècnica de Catalunya
Web
Especialitat Pericial
Arquitecte tècnic
Idiomes
CATALAN - CASTELLÀ
·         Barcelona Ciutat
·         Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat
·         Barcelona Nord
·         Barcelona Sud
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLISTES DE PÈRITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANY 2011
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLESTES PÈRITS JUSTÍCIA GRATUÏTA ANY 2011
Instituto de Peritaje Forense®