Enginyer agrònom - Pèrit judicial 2011

Nom
Damià Salvadó Piera
N.I.F.
39864300X
Data naixement
6-9-1965
Societat professional
Estudi d´Enginyeria, SCP
C.I.F.
J61247193
Data constitució
28-11-1996
Adreça professional
Rossello, 229, 2º 2ª A
Códi postal
08008
Població
Barcelona
Telèfon
932112389
Telèfon mòbil
615933549
Fax
932112389
e-mail professional
Meseguer
No
Web
No
Videoconferencia
No
Professió
Enginyer agrònom
Col·legi Professional
Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Núm. Col.legiat
706
Any col·legiat
1994
Web Col.legi
Titulacions
Enginyer agrònom
Universitat
Universitat de Lleida
Promoció Any
1980
Especialitat Pericial
Enginyer agrònom
Idiomes
CATALAN - CASTELLÀ
Barcelona – Tarragona – Lleida - Girona
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLISTES DE PÈRITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANY 2011
NO
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLESTES PÈRITS JUSTÍCIA GRATUÏTA ANY 2011
NO
Instituto de Peritaje Forense®