Enginyer agrònom - Pèrit judicial 2011

Nom
Pau Oromí Martí
N.I.F.
4638086729V
Data naixement
18-12-1967
Societat professional
2agro, Enginyeria Agrària i Mediambiental, S.C.P.
C.I.F.
J-62660998
Data constitució
2001
Adreça professional
Orient 78-84, 4º 3ª
Códi postal
08172
Població
Sant Cugat del Vallès
Telèfon
935441227
Telèfon mòbil
639964720
Fax
935441228
e-mail professional
Meseguer
No
Web
Videoconferencia
No
Professió
Enginyer Agrònom
Col·legi Professional
Col.legi d´Enginyers Agrònoms de Catalunya
Núm. Col.legiat
987
Web Col.legi
Associació Professional
Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses
Núm. associat
347
Web
Titulacions
Enginyer Agrònom
Enginyer Tècnic Agrícola
Universitat
Universitat Politècnica de Catalunya
Web
Promoció Any
1998
Especialitat Pericial
Enginyer Agrònom
Subespecialitat
·         Valoracions agrícolas, ramaderes i forestals
·         Pèrit agrìcola
Idiomes
CATALAN - CASTELLÀ
·         Barcelona Ciutat
·         Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat
·         Barcelona Nord
·         Barcelona Sud
·         Girona
·         Lleida
·         Tarragona
·         Terres de l´Ebre
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLISTES DE PÈRITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANY 2011
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLESTES PÈRITS JUSTÍCIA GRATUÏTA ANY 2011
Instituto de Peritaje Forense®