Enginyer Industrial - Pèrit judicial 2011


Nom
Antonio Gallart Valia
N.I.F.
37658347X
Data naixement
1-11-1953
Adreça professional
Bisbe Sivilla 7
Códi postal
17005
Població
Girona
Telèfon
972245725
Telèfon mòbil
629651789
Fax
972232838
e-mail professional
Meseguer
No
Web
No
Videoconferencia
No
Professió
Enginyer Industrial
Col·legi Professional
Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya
Núm. Col.legiat
6339
Any col·legiat
1981
Web Col.legi
Titulacions
Enginyer Industrial
Universitat
Escola Tècnica Superior d´Enginyers Industrials de Barcelona
Web
Promoció Any
1979
Especialitat Pericial
Enginyer Industrial
Subespecialitat
·         Construcció
·         Valoracions
·         Dictamens
·         Vehicles
Idiomes
CATALAN - CASTELLÀ
·         Barcelona Ciutat
·         Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat
·         Barcelona Nord
·         Barcelona Sud
·         Girona
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLISTES DE PÈRITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANY 2011
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLESTES PÈRITS JUSTÍCIA GRATUÏTA ANY 2011
Instituto de Peritaje Forense®