Enginyer Tècnic Industrial - Pèrit judicial 2011

Nom
Josep Maria Palomas Solé
N.I.F.
77084345Y
Data naixement
18-3-1955
Adreça professional
Carrer Aurora 2, 2º3ª
Códi postal
08700
Població
Igualada
Telèfon
938044518
Telèfon mòbil
645760959
Fax
938044518
e-mail professional
Meseguer
No
Web
Videoconferencia
No
Professió
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legi Professional
Col.legi de Enginyers Tècnics Industrials de Manresa
Núm. Col.legiat
7722
Any col·legiat
1981
Web Col.legi
Titulacions
·         Enginyer Tècnic Industrial
·         Llicenciat en Ciéncies Químiques
Universitat
Universitat Autonòma de Barcelona
Web
Promoció Any
1987
Especialitat Pericial
. Enginyer Tècnic Industrial
. Química Forense
Idiomes
CATALAN - CASTELLÀ
·         Barcelona Ciutat
·         Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat
·         Barcelona Nord
·         Barcelona Sud
·         Girona
·         Lleida
·         Tarragona
·         Terres de l´Ebre
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLISTES DE PÈRITS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ANY 2011
INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA LLESTES PÈRITS JUSTÍCIA GRATUÏTA ANY 2011
Instituto de Peritaje Forense®