Taula de preus d'honoraris pericials segons l'objecte del dictamen

Taula de preus d'honoraris pericials (JUS 419/2009)
- Béns mobles, vehicles, joies i objectes preciosos: de 40 euros a 65 euros
- Danys a béns immobles: de 70 euros a 100 euros
- Maquinària industrial: de 210 euros a 300 euros
- Antiguitats i obres d'art: de 210 euros a 300 euros
- Electrònica, informàtica i telecomunicacions: de 210 euros a 300 euros
- Auditoria i valoracions empresarials: de 420 euros a 600 euros
- Informes mèdics, psicològics i dels professionals sanitaris: de 350 euros a 500 euros
- Comprovacions topogràfiques, edificació: de 280 euros a 400 euros
- Pericials cal.ligràfiques: de 210 euros a 300 euros
- Valoracions béns immobles, hipotecaris: de 210 euros a 300 euros
- Ambientals: de 280 euros a 400 euros
- Peritatges acordats en execucions socials: de 110 euros a 150 euros