Dts i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències - Subespecialitats

Cartografia
Demografia
Gestió administrativa
Gestió d'espais
Gestor cultural
Museus
Musicologia
Patrimoni cultural
Pedagogia
Serveis lingüístics