Enginyer tècnic d'obres públiques - Subespecialitats

Enginyeria del terreny
Medi Ambient (residus, depuració d'aigües,cont.atm)
Obres hidràuliques i energia
Ordenació territori, urbanisme i tèc.municipals
Projectes d'aigua, gas, sanejament (instal. I Infraestructures urbanes)