Enginyers de telecomunicació - Subespecialitats

Audiovisual i multimèdia
Infraestructures de telecomunicació en l'edificació
Patents, propietat intel·lectual i homologacions
Radiocomunicació i mesures radioelèctriques
Senyalització i control
Sistemes d'informació i telemàtica
Sistemes electrònics
Soroll i acustíca
Xarxes i serveis de telecomunicació (veu i dades)