Enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles - Subespecialitats

Subespecialitats de perits  Enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles:
Centrals hortofructícoles
Escorxadors
Frigoconservació
Informes i valoracions de conreus de cereals, farratgeres, lleguminoses
Informes i valoracions de fruita cítrics
Informes i valoracions de fruita dolça
Informes i valoracions de fruita seca
Informes i valoracions de vivers i conreus hortícoles
Informes i valoracions finques rústiques o agropecuaries
Informes i valoracions sobre plantació de vinya
Informes i valoracions sobre plantació d'olivera
Medi ambient
Prevenció del foc
Projectes i Informes d'instal·lacions de rec
Projectes, informes i valoracions construccions agràries o agropecuàries
Projectes, informes i valoracions de hípiques
Projectes, informes i valoracions de jardineria, vivers ornamentals i paissatgisme
Projectes, informes i valoracions de maquinària i instal·lacions
Projectes, informes i valoracions de nuclis zoològics
Projectes, informes i valoracions d'explotacions ramaderes extensives
Projectes, informes i valoracions d'explotacions ramaderes intensives
Projectes, informes i valoracions d'hivernacles
Qualitat
Seguretat i Higiene
Topografia (aixecament, desllindaments, servituts i camins