Llicenciats en educació fisíca / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Subespecialitats de perits Llicenciats en educació fisíca / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport:
Activitat física i salut
Activitats fisicoesportives en el medi natural
Docència de l'EF i de l'Esport
Gestió esportiva
Rendiment/entrenament esportiu