Llistat de les especialitats de perits


Actuaris
Administradors de finques
Agents comercials
Agents de la propietat immobiliària
Agents i comissionistes de duanes
Ambientòlegs
Analistes genètics (proves d'ADN)
Aparelladors i arquitectes tècnics
Arquitectes
Audiovisual
Auditors / Censors jurats de comptes
Bibliotecaris i documentaristes
Biòlegs
Calígrafs
Decoradors i dissenyadors d'interiors
Delineants
Dts i llicenciats en belles arts i professors de dibuix
Dts i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències
Economistes
Educadores i educadors socials
Enginyer tècnic d'obres públiques
Enginyers agrònoms
Enginyers de camins, canals i ports
Enginyers de mines
Enginyers de telecomunicació
Enginyers en informàtica
Enginyers industrials
Enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles
Enginyers Tècnics de Mines
Enginyers Tècnics de Telecomunicació
Enginyers Tècnics en informàtica
Enginyers tècnics en topografia
Enginyers Tècnics Industrials
Enginyers tècnics navals
Enginyers Tèxtils
Enginyers superiors forestals
Farmacèutics
Físics
Fisioterapeutes
Geògrafs
Geòlegs
Graduats socials
Grafòlegs
Infermeres i Infermers
Informàtics àmbit general
Joiers, Rellotgers i Gemmòlegs
Llicenciats en educació fisíca / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Logopedes
Marins mercants
Mediadors d'assegurances
Metges
Odontòlegs i estomatòlegs
Òptics Optometristes
Parquetistes
Périts d'assegurances i comissaris d'avaries
Pilots de navegació comercial
Podòlegs
Protètics dentals
Psicòlegs
Químics
Taxadors béns immobles
Taxadors béns mobles i altres
Tècnic de prevenció de riscos
Tècnics tributaris
Titulats mercantils i empresarials
Treballadors i assistents socials
Veterinaris